Customize

Żydzi - Powrót

Discussion in 'Polska' started by Marioxs, Jul 6, 2012.

  1. Marioxs Member

    Co sądzicie o przeniesieniu żydów z powrotem do kraju za naszą kasę? Albo o wprowadzeniu hebrajskiego jako drugi język urzędowy? Olać czy może się przejąć?

    Filmik:
  2. Anonymous Member

  3. Ściema ofc, nie bez powodu NATO wsparło wojska izraelskie przeciwko Syrii i Palestynie. Po to, aby nie musieli się po cudzych krajach włóczyć jak Cyganie, a i przy okazji Syryjczykom życie uprzykszali.
  4. Marioxs Member

    Tak w ogóle jak dla mnie to te ich logo to bezczeszczenie naszego godła -,-

Share This Page

Customize Theme Colors

Close

Choose a color via Color picker or click the predefined style names!

Primary Color :

Secondary Color :
Predefined Skins