Customize

نیروهای مسلح مستقر

Discussion in 'News And Current Events' started by حمید, Feb 4, 2011.

 1. حمید Member

  مردم شریف ایران با راهپیمایی تاریخی یک بار دیگر هم هدیه به تجارب تاریخی را دارند تا نمونه به یاد گردد. این هم مردم شریف، مستقر به وظیفه شایستگی از شما در دفع خلال در هم مردمی است
 2. حمید Member

  استحکام ریشه تنفر از اعمال ظلم و خدشه آن به ویژه بر جوانان آزاده، که پیشگام رهبری این حرکت مردمی را از روز ۲۲ بهمن تا پیروزی بر عهده و عهد به ادامه آن را اقشار جامعه گرفته اند و میگیرند، بر شما نیروهای مستقر وظیفه بر خلع سلاح عمومی، ممانعت ازخروج و حفاظت جانی مسئولان عمل ظلم تا دادخواهی و نه تنفر زدایی حاصله از عمق ریشه تنفر است
 3. حمید Member

  تکرار مداوم عوام فریبی گسترده نشان از بی لییاقتی و ناکفایتی به حفظ لباس و لذا مسئول مستقیم اشاعه بی حرمتی به قانون شخص شما میباشید
  [IMG]

  Attached Files:

 4. حمید Member

  دین و دین شما تعظیم به خواسته مردم شریف و احترام به جهت تمامیت بومی ایران است. عمل جهل به هم خود عمل جهل به جهت تمامیت بومی ایران است

Share This Page

Customize Theme Colors

Close

Choose a color via Color picker or click the predefined style names!

Primary Color :

Secondary Color :
Predefined Skins