Customize

Anonymous i media - förfrågan

Discussion in 'Skandinavia' started by Eder, Apr 24, 2014.

 1. Eder Member

  Hallå alla!

  Jag vill först och främst be om ursäkt om den här tråden är felplacerad.

  Jag skriver just nu min magisteruppsats i medie- och kommunikationsvetenskap inom ämnet internetaktivism. Jag har länge följt Anonymous och och ser mig själv som en supporter, om än inte aktiv ännu. Min uppsats handlar om hur rörelser inom internetaktivism i allmänhet, och Anonymous i synnerhet, framställs och definieras i svensk nyhetsmedia, samt hur denna framställning och gestaltning överensstämmer med hur rörelsens egna medlemmar definierar den.

  Som material kommer jag analysera ett antal nyhetsartiklar och tanken är att sedan jämföra de resultaten med en innehållsanalys av en rad intervjuer med aktiva Anons.

  Så min fråga till er är om någon/några av er skulle kunna tänka er att ställa upp och svara på ett par frågor över mail eller genom annan kommunikationskanal. Frågorna kommer vara av den öppna typen där ni får möjlighet att resonera och reflektera omkring er syn på Anonymous som rörelse och fenomen. Jag garanterar självklart er fulla anonymitet. Jag förstår också om det känns obekvämt att svara på frågor ställda av en okänd individ, så vill ni ha mer information om mig så är det bara att fråga.

  Hoppas detta låter intressant för några av er.

  /Eder
  • Like Like x 1
 2. Eder Member

  Jag gör så att jag lägger in mina frågor här så kan vem som helst som känner sig manad svara på så många eller så få av dem som man vill, direkt i tråden.

  Tema 1: Inledningsfasen
  - Hur kom det sig att du valde att bli aktiv inom Anonymous?
  -Hur kom du i kontakt med Anonymous?
  -Hur har din uppfattning och bild av Anonymous förändrats sedan du blev aktiv?

  Tema 2: Anonymous i teori och praktik
  - Hur skulle du beskriva och definiera Anonymous?
  - Hur skulle du beskriva Anonymous ideologiska värdegrund? (Går det att tala om en enhetlig ideologi eller är den snarare uppdelad och mångfacetterad?)
  - Varför anser du att Anonymous behövs?
  - Hur ser din inställning ut när det kommer till DDoS-attacker och andra hackerattacker som Anonymous ofta förknippas med? (Ser du dessa som nödvändiga eller som ett nödvändigt ont?)
  - Har du varit delaktig i andra typer av demonstrationer/protester/aktioner?

  Tema 3: Anonymous i media
  - Hur ser du på massmedias gestaltning och framställning av Anonymous?
  - Vad anser du vara de största skillnaderna mellan medias bild av rörelsen, och din bild av den?
 3. conchosunwi Member

  Xã Thanh Sơn dog w ế ồ 3 b r

Share This Page

Customize Theme Colors

Close

Choose a color via Color picker or click the predefined style names!

Primary Color :

Secondary Color :
Predefined Skins