Customize

Gällande lagen

Discussion in 'Skandinavia' started by Lymesloop, Dec 26, 2010.

 1. Lymesloop Member

  Gällande lagen

  Någon som har bra koll gällande svensk lag om att ha mask på sig offentligt? Jag menar inte under demonstrationsaktioner eller liknande utan mer helt spontant. Och om jag skulle gå in på t ex ett köpcentrum med masken på, kan jag bli tvingad till att ta av den eller har jag rätt till att inte visa mitt ansikte och behålla den på?

  Jag har kollat olika på lagens hemsida men kan inte hitta något som beskriver detta. Lite hjälp? :)

  PS: Hade varit bra med speciella kapitlen/paragrafer inom lagen så att man kan referera till den om man skulle bli tillsagd :3
 2. Hombre Moderator Skandinaviska

  Re: Gällande lagen

  Du får inte ha mask på under omständigheter då polisen kan behöva identifiera dig. dvs om du begår ett brott (men då skulle du nog inte bry dig iaf :p) eller hamnar i en våldsam demonstration el dyl.

  Vad gäller köpcentrum och annat är det annorlunda eftersom det inte är offentlig mark. Antagligen kommer ingen arrestera dig om du går in på tex ica med en mask (men det kanske inte är en så smart idé eller hur? :p) men du kan bli ombedd att ta av den eller gå.

  Har inga dox men det är den bilden jag fått efter googlande och snack med polis.
 3. Lymesloop Member

  Re: Gällande lagen

  Okej jag förstår, tack så mycket. :) Gick dock in på Entré med den och det gick hur bra som helst haha.
 4. Hombre Moderator Skandinaviska

  Re: Gällande lagen

  Nej bara du inte går direkt till kassan med ditt slagträ efter att ha spelat brännboll (men då är du jävligt konstig om du spelar brännboll med mask) tror jag ingen bryr sig. Vi har gått in på flera ställen i Stockholm med mask på och har aldrig varit nåt problem.
 5. Lymesloop Member

  Re: Gällande lagen

  Hahh vafan skulle man spela brännboll med mask för? xD
 6. Rannon Member

  Gör inte alla det?
 7. Lisilsa Member

  Vill du se mer?
  Klicka för att ta fram
  Rättsnätets menyer.
  Källa: Regeringskansliets
  rättsdatabaser

  Utfärdad:
  2005-12-01

  Uppdaterad:
  Lag (2005:900) om förbud mot maskering i vissa fall

  [Fakta & Historik][Visa/dölj innehållsförteckning][Visa/dölj detaljer] print.gif

  1 § Den som på allmän plats deltar i en allmän sammankomst enligt ordningslagen (1993:1617), som utgör demonstration eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet, får inte helt eller delvis täcka ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation, om det vid sammankomsten uppkommer en störning av den allmänna ordningen eller en omedelbar fara för en sådan störning. Detsamma gäller den som på allmän plats deltar i en folksamling, som inte utgör allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagen, om folksamlingen genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna.
  Förbudet gäller inte den som täcker ansiktet av religiösa skäl. Det gäller inte heller i den utsträckning deltagare i en allmän sammankomst, som avses i första stycket, med stöd av 2 kap. 11 a § ordningslagen fått tillstånd att helt eller delvis täcka ansiktet.

  2 § Den som uppsåtligen bryter mot 1 § första stycket skall dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. I ringa fall skall inte dömas till ansvar.
  3 § Egendom som använts för att täcka ansiktet vid brott enligt denna lag får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl för det.

  Om det nyligen inte skett ändringar finns det ju utrymme för kryphål ;)
 8. salander Member

  så på svenska betyder det att vid en demonstration så får man täcka ansiktet så länge det inte uppstår situationer som kommer att kräva identifikation av polisen.

  kryphål ja! det är väl bara säga att man är Fawekeist eller något och att det ingår i den religionen att ha på sig hans mask så var problemet ur världen :p
 9. Lisilsa Member

  Ja precis :) Det har ju de som uppfann religionen där de tillber det flygande spaghettimonstret bevisat. De får ju numera av religiösa skäl lov att ha durkslag på huvudet på id-foton :p
  Fawekeist det lät riktigt bra :)

Share This Page

Customize Theme Colors

Close

Choose a color via Color picker or click the predefined style names!

Primary Color :

Secondary Color :
Predefined Skins