Customize

Info do wszystkich

Discussion in 'Polska' started by ThomasSimmons, Feb 26, 2012.

  1. Cysiek Member

    @narc dokładnie:) Z Thomasem już chyba z tydzień piszę i nie jest taki jak go tu przedstawiają:) Moim zdaniem jest bardzo, hmmm, ciekawym człowiekiem:)

Share This Page

Customize Theme Colors

Close

Choose a color via Color picker or click the predefined style names!

Primary Color :

Secondary Color :
Predefined Skins