Customize

Julian Assange vs Sverige

Discussion in 'Prosjekt Skynet' started by salander, Dec 5, 2011.

  1. salander Member

    Ja, speciellt vi svenskar ligger ju rätt bra i skottlinjen för den här historien och det som senast skrevs om honom var att han inte kommer att bli utlämnad och att han får överklaga till högsta domstolen

    http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14032933.ab

Share This Page

Customize Theme Colors

Close

Choose a color via Color picker or click the predefined style names!

Primary Color :

Secondary Color :
Predefined Skins