Customize

Kontrowersje net - out?

Discussion in 'Polska' started by Gimbusik, Jan 21, 2019.

  1. Gimbusik Member

    Od wczoraj nie można dostać się na jeden z najczęściej czytany portal. Było tam po prawie 100k wejść dziennie. Rzeczowa krytyka rządzących, opozycji, a ostatnio także Kościoła.
    Komuś puściły nerwy?

Share This Page

Customize Theme Colors

Close

Choose a color via Color picker or click the predefined style names!

Primary Color :

Secondary Color :
Predefined Skins