Customize

Why We Protest in Swedish?

Discussion in 'Translation and Text Composition Projects' started by Mudkipper, Mar 10, 2008.

 1. Mudkipper Member

  Why We Protest in Swedish?

  Has anyone started on this?


  I'll start on it, if no one has any OBJECTION!s.


  Edited because I suck.
 2. Mudkipper Member

  Re: Why We Protest in Swedish?

  Put this together since my last post:

  Vem är Anonymous?

  Anonymous är ett kulturellt fenomen som började på ett image board på Internet. Många sådana forum kräver ingen registrering, och alla inläggsförfattare förblir anonyma. Denna slags kommunikation är i sig själv högljudd och kaotisk. Men den oöverträffade öppenheten som har gjorts möjlig på sådana forum har närt uppkomsten av en unik och motståndskraftig kultur.

  Vi är en samlig individer sammanfogade av ideal. Du känner förmodligen Anonymous, även om du inte vet exakt vilka vi är. Vi är dina bröder och systrar, dina föräldrar och barn, dina överordnade och underordnade. Vi är de oroliga medborgarna som står vid dig. Anonymous är överallt, men ändå ingenstans. Vår styrka ligger i vårt antal. Vår samlade vilja är individers kombinerade vilja. Vår största fördel är en kunskap om det fundamentala vi delar som människor. Denna kunskap är frukten av vår anonymitet.
  Anonymous har lämnat ett avtryck på samhället mer än en gång. Tidigare Anonymous projekt har resulterat i nedläggandet av en rasistisk radioshow producerad av Hal Turner, och åtalet av den kanadensiska pedofilen Chris Forcand. Anonymous har kallats ett ”Cyber-medborgargarde” av flera tidningar, men egentligen är vi mycket mer än det.
  Vi är Anonymous. Du kan också vara Anonymous. Tillsammans kan vi forma samhället.

  Varför protesterar vi?
  Anonymous valde från början Scientologin som målet för sitt fälttåg på grund av händelserna runt den nu berömda videon av Tom Cruise. Videon i sig var inte tillräckligt för att tända intresse, men den otämjda aggression med vilken Scientologikyrkan försökte avlägsna den var det.
  Sedan vårt fälttåg började har Anonymous avtäckt eller fört fram i offentlighetens synfält hundratals olagliga handlingar, bedrägliga aktiviteter och brott mot Mänskliga Rättigheter.


  Varför använder vi masker?
  Folk har frågat, och fortsätter fråga, varför vi använder masker. Det främsta skälet är att skydda våra identiteter. Hur anonyma skulle vi vara om vi visade våra ansikten för världen? En andra anledning är för att skydda våra liv och levebröd. På grund av Scientologins ”Lovligt Byte” policy, utsätter vi oss för risker socialt, politiskt och finansiellt när vi talar ut om den här farliga sekten. Det här är en sekt men välförtjänt rykte av att trakassera kritiker och öppen kritiska ex-Scientologer i deras hem och arbetsplats. Att vidta åtgärder för att skydda sitt privatliv och sin anonymitet när man konfronteras av en aggressivt stridslysten sekt – en sekt vars mantra är ”Aldrig försvara, Alltid anfalla!” – är sunt förnuft.
  En djupgående artikel och Lovligt Byte policyn kan hittas på Xenu.net (operation clambake). En snabb sammanfattning skulle ange att en person som förklarats Lovligt Byte av Scientologin kan bli attackerad på lagliga eller olagliga sätt, och att den scientolog som utför denna handling inte kommer straffas av sekten för det. Medan Scientologin hävdar att de avslutade denna policy för decennier sedan gjorde de så bara till namnet. Den här sekten fortsätter att utöva policyn än idag.


  Hur är ni organiserade?
  Anonymous är sammanställt av folk från alla livsformer och har ingen fastställt hierarki eller ledarskap. Vår organisation åstadkoms endast genom individers frivilliga handlingar och samarbete, varav många inte känner varandra direkt. Genom användningen av offentliga kommunikationskanaler som IRC (internet relay chat) Forum och Wiik (redigerade av användarna) hemsidor görs planer av individer och lösa föreningar enade under ett gemensamt mål. Om andra inspireras av förslagen från dessa improviserade grupperingarna, rör sig Anonymous som en.
  Ledarskapet över Anonymous existerar inte. Vi har inget styrande parti. Vi faller inte under någon individ eller organisations inflytande. Vi vägleds bara av det helas beslut.
  Vägvisning kommer från buskapet, inte från individen.
  Jag har sett era protestvideor, och det ser mer ut som en fest än en protest.
  Våra objektiv är allvarliga, och måste därför genomföras på ett angenämt sätt. I denna anda uppmuntrar vi sång, musik och allmän munterhet vid våra offentliga demonstrationer. Allvarligheter utesluter inte ett sinne för humor.
  Det finns en annan anledning att förbli muntra under protester: Scientologi ”hanterare”. Dessa är män/kvinnor som sänds ut för att ”hantera” protester genom att skrika i deras ansikten, slå dem, slå ägodelar ur händerna på dem och i allmänhet trakassera sina måltavlor i ett försök att provocera dem till en våldsam konfrontation, så att sekten kan hävda ”hat brott” och ”religiös trångsynthet”. Vår lättsinnade inställning hjälper oss att behålla perspektivet och hjälper till att påminna folk att hålla sig lugna. Eftersom våldsamma konfrontationer inte är vårt objektiv gör vi vad vi kan för att hålla oss distanserade när hanterarna anländer. Detta är också anledningen till att vi filmar allting.
  När vi är lättsinnade håller vårt perspektiv oss säkra.
  Vad är ert slutgiltiga mål för Scientologin?
  Medan vårt omedelbara mål är för den korrupta Scientologikyrkan är att få deras (olagliga) Skatteundantagsstatus i USA upphävt, är vårt ultimata mål att försäkra att de inte kan fortsätta sin historia av skrämseltaktik, splittrande av familjer och annat illegalt beteende.
  Detta kan kräva den slutgiltiga nedmonteringen av Scientologikyrkan som en organiserad verksamhet, ett resultat som vi är beredda att hålla fast vid till slutet. Kom ihåg att detta inte är en attack på religionen Scientologi. Alla människor har en rätt att tro på vad de väljer, och vi har människor av många trosläror i våra led. Trångsynthet är Scientologins taktik, inte Anonymous. Vi hyser inget agg mot FreeZone, som håller copyright till boken Scientology, Science of the Constitution and Usefulness of Knowledge. Den här boken släpptes nästan två fulla decennier innan den första Hubbard skriften med ordet Scientologi, och innehåller många av religionens grundprincip.
  Vårt mål är att stoppa de uppenbara olagliga handlingarna och det skräckhetsande som används av Scientologikyrkan.


  Please point out spelling errors/grammatical anomalies.
 3. gregg Member

 4. Mudkipper Member

 5. Re: Why We Protest in Swedish?

  A few suggestions and corrections:

  Vem är Anonymous?

  Anonymous är ett kulturellt fenomen som började på ett bildforum på Internet. Många sådana forum kräver ingen registrering, och alla inläggsförfattare förblir anonyma. Denna slags kommunikation är i sig själv högljudd och kaotisk. Men den oöverträffade öppenheten som har gjorts möjlig på sådana forum har närt uppkomsten av en unik och motståndskraftig kultur.

  Vi är en samlig individer sammanfogade av ideal. Du känner förmodligen Anonymous, även om du inte vet exakt vilka vi är. Vi är dina bröder och systrar, dina föräldrar och barn, dina överordnade och underordnade. Vi är de oroliga medborgarna som står vid din sida. Anonymous är överallt, men ändå ingenstans. Vår styrka ligger i vårt antal. Vår samlade vilja är individers kombinerade vilja. Vår största fördel är en kunskap om det fundamentala vi delar som människor. Denna kunskap är frukten av vår anonymitet.
  Anonymous har lämnat ett avtryck på samhället mer än en gång. Tidigare Anonymous-projekt har resulterat i nedläggandet av en rasistisk radioshow producerad av Hal Turner, och åtalet av den kanadensiska pedofilen Chris Forcand. Anonymous har kallats ett "Cyber-medborgargarde" av flera tidningar, men egentligen är vi mycket mer än det.
  Vi är Anonymous. Du kan också vara Anonymous. Tillsammans kan vi forma samhället.

  Varför protesterar vi?
  Anonymous valde från början Scientologin som målet för sitt fälttåg på grund av händelserna runt den nu berömda videon av Tom Cruise. Videon i sig var inte tillräckligt för att tända intresse, men den otämjda aggression med vilken Scientologikyrkan försökte avlägsna den var det.
  Sedan vårt fälttåg började har Anonymous avtäckt eller fört fram i offentlighetens synfält hundratals olagliga handlingar, bedrägerier och brott mot Mänskliga Rättigheter.


  Varför använder vi masker?
  Folk har frågat, och fortsätter fråga, varför vi använder masker. Det främsta skälet är att skydda våra identiteter. Hur anonyma skulle vi vara om vi visade våra ansikten för världen? En andra anledning är för att skydda våra liv och levebröd. På grund av Scientologins "Lovligt Byte"-policy, utsätter vi oss för sociala, politiska och finansiella risker när vi talar ut om den här farliga sekten. Det här är en sekt med välförtjänt rykte av att trakassera kritiker och öppet kritiska ex-Scientologer i deras hem och arbetsplatser. Att vidta åtgärder för att skydda sitt privatliv och sin anonymitet när man konfronteras av en aggressivt stridslysten sekt – en sekt vars mantra är "Aldrig försvara, Alltid anfalla!" – är sunt förnuft.
  En djupgående artikel om Lovligt Byte-policyn kan hittas på Xenu.net (operation clambake). En snabb sammanfattning vore, att en person som förklarats Lovligt Byte av Scientologin kan bli attackerad på lagliga eller olagliga sätt, och att den scientolog som utför denna handling inte kommer straffas av sekten för det. Medan Scientologin hävdar att de avslutade denna policy för decennier sedan gjorde de inte mer än att säga så. Sekten fortsätter att utöva policyn än idag.


  Hur är ni organiserade?
  Anonymous består av medlemmar av alla livsformer och saknar fastställda hierarkier och ledarskap. Vår organisation åstadkoms endast genom individers frivilliga handlingar och samarbete, varav många inte känner varandra direkt. Genom användningen av offentliga kommunikationskanaler som IRC (internet relay chat) Forum och Wiik-hemsidor (redigerade av användarna) görs planer av individer och lösa föreningar enade under ett gemensamt mål. Om andra inspireras av förslagen från dessa improviserade grupperingar, rör sig Anonymous som en.
  Ledarskapet över Anonymous existerar inte. Vi har inget styrande parti. Vi faller inte under någon individ eller organisations inflytande. Vi vägleds bara av det helas beslut.
  Vägvisning kommer från buskapet, inte från individen.
  Jag har sett era protestvideor, och det ser mer ut som en fest än en protest.
  Våra objektiv är allvarliga, och måste därför genomföras på ett angenämt sätt. I denna anda uppmuntrar vi sång, musik och allmän munterhet vid våra offentliga demonstrationer. Allvarligheter utesluter inte ett sinne för humor.
  Det finns en annan anledning att förbli muntra under protester: Scientologi-"hanterare". Dessa är män/kvinnor som sänds ut för att "hantera" protestanter genom att skrika i deras ansikten, slå dem, slå ägodelar ur händerna på dem och i allmänhet trakassera sina måltavlor i ett försök att provocera dem till en våldsam konfrontation, så att sekten kan hävda "hatbrott" och "religiös trångsynthet". Vår lättsinnade inställning hjälper oss att behålla perspektivet och hjälper till att påminna folk att hålla sig lugna. Eftersom våldsamma konfrontationer inte är vårt objektiv gör vi vad vi kan för att hålla oss distanserade när hanterarna anländer. Detta är också anledningen till att vi filmar allting.
  När vi är lättsinnade håller vårt perspektiv oss säkra.
  Vad är ert slutgiltiga mål för Scientologin?
  Medan vårt omedelbara mål är för den korrupta Scientologikyrkan är att få deras (olagliga) Skatteundantagsstatus i USA upphävt, är vårt ultimata mål att försäkra att de blir oförmögna att fortsätta sin historia av skrämseltaktik, splittrande av familjer och annat illegalt beteende.
  Detta kan kräva den slutgiltiga nedmonteringen av Scientologikyrkan som en organiserad verksamhet, ett resultat som vi är beredda att hålla fast vid till slutet. Kom ihåg att detta inte är en attack på religionen Scientologi. Alla människor har en rätt att tro på vad de väljer, och vi har människor av många trosläror i våra led. Trångsynthet är Scientologins taktik, inte Anonymous. Vi hyser inget agg mot FreeZone, upphovsrättshållare till boken Scientology, Science of the Constitution and Usefulness of Knowledge. Den här boken släpptes nästan tjugo år innan den första Hubbard-skriften med ordet Scientologi, och innehåller många av religionens grundprinciper.
  Vårt mål är att stoppa de uppenbart olagliga handlingarna och det skräckhetsande som används av Scientologikyrkan.

Share This Page

Customize Theme Colors

Close

Choose a color via Color picker or click the predefined style names!

Primary Color :

Secondary Color :
Predefined Skins